Lars

Teyen

 

Gift med Else Condors
a. Marthe Lorentze

Død ca. 1771

Branntakst 1767 for Molde - med endring 1770 Indpaa Gaden nr. 158

Lorens Lobes
Lars Teijen

 

Branntakst 1767 for Molde - Indpaa Gaden nr. 158:

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

158

Lorens Lobes

1 vaane Huus 

N1

100

 
     

1 Ild Huus

N2

20

120

1770

158 

Loretz Lobes død, enken gift med Lars Teijen og de bor i huset

       
Branntakst for Molde 1767 endringer matrikkelnr. 132 Branntakst for Molde 1767 med endringer matrikkelnr. 20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1771

132

Tønne Dahl død, huset beboes nu av Lars Teijens enke som er flyttet fra nr. 158

       

1772

132

Lars Teijens enke flyttet i hus nr. 20 i dette hus indflyttet Hans Thommesens enke fra 35.

       
Branntakst for Molde 1767 med endringer matrikkelnr. 20

Hans Oure
Lars Teyen

Branntakst for Molde 1767 med endringer matrikkelnr. 20

Huset beskrives i branntaksten 1787 slik: "Et vaane Huus af tømmer, en Etage, med Kielder og steen Tag"

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

Verdi rd.

1772

20

Hans Oure flyttet til Sundmør, huset beboes nu av Lars Teyens enke, fra nr. 132

1 vaane Huus

60

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8

Lars Tejen
Marthe Lorentze
Hartvig Luytkis
Andreas Larsen
Else Condors
Maren Condors
Mads Sivertsen Sechenæs

Molde Skifteprt. 1 p. 713 : 1771 31/8 efter afg. Lars Tejen paa Molde mellem hans Enke Else Tejen og Datteren Marthe Lorentze 1 Aar gl., med Formynder Sr. Hartvig Luytkis. Enkens Lagværge Sr. Andreas Larsen.
Boets Midler udbragtes ved Auktion til 36-0-22. dertil kom en Arv som Enken Else Condors var tilfalden efter Sin Søster Maren Condors som efter Generalauditør P. F. Korens Missive af 22/9 1772 udgjorde 8-2-0.
Boets Formue 44-1-0; - Boets Gjeld og Omkostninger 44-1-0. Om Boets Vaanegaard s. Sergeant Mads Sivertsen Sechenæs.

Kilde: Collin