Elisabeth

Willumsdatter

Thue


Foreldre Willum Robbertsen Thue og

Gift med Anders Clausen Gaas
a. Willum
b. Iver
Gift 2. gang med Steen Olson Meldahl

 

 

Årsskrift for ordmøre hsitorielag: Gaas-slekten på Nordmøre av WM Johannesen

Niels Hiardemaal
Anders Clausen Gaas
Elisabeth Willumsdtr. Thue
Willum Robbertsen Thue
Jacob Thue
Løitnant Pristed

Niels Hiardemaal satt som forpakter på Kanestrøm til 1709, da gården ble solgt til den første upriviligerte eier proprietær Anders Clausen Gaas, som er stamfar for den her behandlede slekt. Hans skjøte på Kanestrøm skal være dat. 10/9 1709. 
Anders Gaas kom til Nordmøre fra Bergenskanten. Han var gift med Elisabeth Willumsdtr. Thue, en datter av kjøpmann Willum Robbertsen Thue, som døde på Molde i 1723. Hennes bror Jacob Thue var sorenskriver i Romsdal og døde på Vestad i 1711. En søster av henne var gift med Løitnant Pristed, som bodde på Fuglseth i Bolsø. Med seg til Kanestrøm hadde Anders Gaas "tre udi Bergenhus avlede børn", tre små gutter i alderen 7 til 1 år.
Romsdal Amts Kopibog 1715-1724 p. 39 :

Elisabeth Gaas
Anders Gaas
Margrethe S. Lund
Willum Robertsen (Thue)

Romsdal Amts Kopibog 1715-1724 p. 39 : Om Madm. Elisabeth Gaas sal. Anders Gaas's - boende på Nordmøre - Formynderskab for Margrethe S. Lund ..... 1715. Cfr. Lund

Sal. Anders Gaas - var gift med en Datter af Willum Robertsen (Thue) efter hvem Skifte 1723 21/5 : deres 2 Børn arvede efter Morfaderen. Kfr. Thue.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. (2)59 : Under Dato 7/12 1715

Margarete S. Lund
Elisabeth Gaas
Andreas Gaas
Anthone ------? Doph sal. Sorenskriver Clausens
Frantz Lund

Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. (2)59 : Under Dato 7/12 1715 andrager Margarete S. Lund om at hendes hos. Mad. Elisabeth Gaas paa Nordmøre værende ringe Midler, som arvet efter sine sal. foreldre, hvilke hendes sal. Mand Msr. Andreas Gaas havde for mig været Formynder for, hvoriblandt er nogle faagange Klæder og adskilligt andet smaatøi som min sal. Moder før sin Død havde givet mig, som kan omtrent beløbe sig til et hundrede Rixdaler, som ikke kommer min rette Arv ved, - maatte overdrages til hende selv. - herpaa resolveret at Madame sal. Andreas Gaases leverer til Myndlingen bemeldte Gang- og finklæder og vilde Myndlingens Stifmoder Madme Anthone ------? Doph sal. Sorenskriver Clausens drage den tilbørlige Opsigt at Klæderne ikke unyttig destraheres - og under samme Dato har Margrethe S. Lund, som havde havt til Formynder sal. Andreas Gaas, hvis efterladte Enke Elisabeth Gaas havde opsagt Formynderskabet, hvorfor Msr. Frantz Lund boende paa Nordmør var opnævnt, men som hidtentil derfor har regnet sig andraget om at denne maatte befales at antage Formynderskabet, hvad ogsaa skede..
Romsdals Pantebog 2 p. 210 : Aalsund 14/5 1744

I. H. Gaas
Anders Andersen Hyllersnes
Anders Andersen
Elisabet Thoe

Romsdals Pantebog 2 p. 210 : Aalsund 14/5 1744 sælger I. H. Gaas med sin Hustrues samtykke til Lendsmanden Anders Andersen Hyllersnes's Søn Anders Andersen og hans Arvinger 2 Øre 4 marklaug uden Bøxel og 9 marklaug i Indre Skorgen, som begge beliggende i Romsdals Ott. og mig Arvelig efter min Moder sal. Elisabet Thoe tilfalden - for 30 Rdlr. 2 ort 8 sk. - se Romsdals Otting

Kilde: Collin

(I. H. Gaas = I(ver) A(ndersen) Gaas?)