Willum

Robbertsen

Thue


Gift med Ellen Jacobsdatter
a. Jacob
b. Elisabeth

 

Postmester Collin oppfører Willum Robertsen som gift med Ellen Jacobsdatter.

Årsskrift for Nordmøre hsitorielag: Gaas-slekten på Nordmøre av WM Johannesen

Niels Hiardemaal
Anders Clausen Gaas
Elisabeth Willumsdtr. Thue
Willum Robbertsen Thue
Jacob Thue
Løitnant Pristed

Niels Hiardemaal satt som forpakter på Kanestrøm til 1709, da gården ble solgt til den første upriviligerte eier proprietær Anders Clausen Gaas, som er stamfar for den her behandlede slekt. Hans skjøte på Kanestrøm skal være dat. 10/9 1709. 
Anders Gaas kom til Nordmøre fra Bergenskanten. Han var gift med Elisabeth Willumsdtr. Thue, en datter av kjøpmann Willum Robbertsen Thue, som døde på Molde i 1723. Hennes bror Jacob Thue var sorenskriver i Romsdal og døde på Vestad i 1711. En søster av henne var gift med Løitnant Pristed, som bodde på Fuglseth i Bolsø. Med seg til Kanestrøm hadde Anders Gaas "tre udi Bergenhus avlede børn", tre små gutter i alderen 7 til 1 år.
Romsdals utliggerborgere og byskatten

William Robbertsen

Kilde: Tore H. Vigerust

 

William Robbertssøn.

William Robbertssen, betalte 18 rdl i byskatten 1683

Willom Robertzen, betalte 6 rdl i byskatten 1684

Willem Robertzen, betalte 3-0 rdl i byskatten 1685

1687 Willum Robertsen 3-0

1688 Willum Robertsøn 3-0-0

1690 Willum Robertsen 3-0

1691 Willum Roberts: 3-0

1692 Willum Robertsen 3-0

Kilde: Tore Vigerust

Molde Kirkes Regnskabsbog p.11 - Blandt de som fra 1/1 1695

Hans Rasmussen
Niels Nielsen
Mester Lodvig
Maren Pedersdatter
Sophie Jacobsdatter
Ellen Jacobsdttr.
Willum Robbertsen

Molde Kirkes Regnskabsbog p.11 - Blandt de som fra 1/1 1695 skulde betale Stoleleje til Molde Kirke var:
for Mandfolkstol N: 19 for Kvindfolkstol N: 16
Hans Rasmussen
Niels Nielsen
Mester Lodvig
Maren Pedersdttr.
Sophie Jacobsdttr.
Ellen Jacobsdttr.

og blandt de som hafuer betalt Indgangspenge fra 1/5 1695 til 96 aars Udgang og Stolesædepenge fra 1/5 9d5 til aarsdagen 96 var

for Mandfolkstol N. 19 for Kvindfolkstol N. 16
Hans Rasmussen
Niels Nielsen
Mest: Lodvig er udeladt fordi han ikke vil betale
Maren Hans Rasmussen
Sophie Jacobsdttr.
Ellen Willum Robbertsen

Kilde: Collin

Ting for Fanne Ott. 1696 18/1

Fredrik Olsen Mæssel
Hendrik Johanson
William Rubbers. Tou
Willum Wessel
Niels Pedersen Assens

Molde Eiendomme 94

1696 18/1 Ting for Fanne Ott, hvor publ. Sorenskriver Fredrik Olsen Mæssells Skjøde paa sal. Hendrik Johanson før iboende Gaard og Grund paa Molde - udgiven af William Rubbers. Tou, Willum Wessell og Niels Pedersen Assens dat. 26/11 1695.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 47 : 1702 18/1

Fredrik Messell
Willum Robbertsen Tue

Molde Eiendomme 100

Romsdal Tingprt. 3 p. 47 : 1702 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publ. en forening af flere sluttet og forrettet af Fredrik Messell oc Willum Robbertsen Tue anlang. Hans Hansens Gaard kaldet paa Molde Ladested - forrettet 5/5 1700. - Molde Eiendomme 100.

Kilde: Collin

Molde 20/12 1715

Willem Robbertsen Thue
Peder Hoff
Hans Hansen

Molde Eiebdomme 18

Molde 20/12 1715 har Willem Robbertsen Thue solgt til Peder Hoff Have med Grund forhen sal. Hans Hansens Gaard.

Kilde: Collin

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717

Christian Friis
Ludvig Iversen Munthe
Andreas Christophersen Lem
Willum Robbertsøn Thue
Børge Eeg

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717 kalder Amtmanden Christian Friis konst. Tolder. cfr. Under Ludvig Iversen Munthe 1718 ang.: Vare Bestalling som Tolder i Nordmøre. do do I p. 277  Under Dato Gryttens Præstegaard 4/5 1718 har Andreas Christophersen Lem Prepositus og Pastor til Grøttens Gjeld og Willum Robbertsøn Thue Kaveret for Sr. Christian Friis, der var beskikket af Kongen til at være Tolder over Nordmøre Toldsted efter derpaa givne Bestalling formeld (kautionerer kun for Aaret 1718) og attesterer Foged Børge Eeg at de ere sufficante nok for indeværende Aar, at Suare til det de herved andrager og godsiger.

Kilde: Collin

Gryttens Præstegaard 4/5 1718

Andreas Christophersen Lem
Willum Robbertsøn Thue
(Christian) Friis

Under Dato Gryttens Præstegaard 4/5 1718 har Andreas Christopher Lem Peæositus og Pastor til Gryttens Gjeld og Willum Robbertsøn Thue kautioneret for den til Nordmørs Toldsted beskikkede Tolder (Christian) Friis - Fogden attesterer at de er sufficante nok for indeværende Aar at svare til de herved antager og godsiges.

Kilde: Collin

Molde 25/4 1723

Lieutnt. M. Pristed
Claus Lund
Willum Robertsen Thue 

Molde eiendom N. 37.

Molde 25/4 1723 selger Lieutnt. M. Pristed til Msr. Claus Lund sin nu iboende Gaard paa Molde - hvilken han havde faaet arveligen efter sin Svigerfar Willum Robertsen Thue - for 305 Rd. Molde eiendom N. 37.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog 1715-1724 p. 39 :

Elisabeth Gaas
Anders Gaas
Margrethe S. Lund
Willum Robertsen (Thue)

Romsdal Amts Kopibog 1715-1724 p. 39 : Om Madm. Elisabeth Gaas sal. Anders Gaas's - boende på Nordmøre - Formynderskab for Margrethe S. Lund ..... 1715. Cfr. Lund

Sal. Anders Gaas - var gift med en Datter af Willum Robertsen (Thue) efter hvem Skifte 1723 21/5 : deres 2 Børn arvede efter Morfaderen. Kfr. Thue.

Kilde: Collin

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717

Christian Friis
Andreas Christophersen Lem
Willum Robbertsøn Thue
Børge Eeg

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717 kalder Amtmanden Christian Friis konst. Tolder. cfr. Under Ludvig Iversen Munthe 1718 ang.: Vare Bestalling som Tolder i Nordmøre. do do I p. 277  Under Dato Gryttens Præstegaard 4/5 1718 har Andreas Christophersen Lem Prepositus og Pastor til Grøttens Gjeld og Willum Robbertsøn Thue Kaveret for Sr. Christian Friis, der var beskikket af Kongen til at være Tolder over Nordmøre Toldsted efter derpaa givne Bestalling formeld (kautionerer kun for Aaret 1718) og attesterer Foged Børge Eeg at de ere sufficante nok for indeværende Aar, at Suare til det de herved andrager og godsiger.

Kilde: Collin