Jonas 

Eriksen

Thurman

 

 

 

Død før 05.05.1767

Norsk Slekthistorisk Forening tollere gjennom 300 år av Osv. I. Melbye

Thurmann, Jonas Eriksen

Thurmann, Jonas Eriksen. Tollinspektør og kontrollør i Molde i 1749. Konstituert toller i Molde 1752. Død før 5. mai 1767.

Kilde: Genealogi.no

1752

Jonas Eriksen Thurman
P. Jalles

Jonas Eriksen Thurman, cst. Tolder 1752, pantsatte Aaret efter sit Hus til P. Jalles for 300 Rdlr.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905) s. 79

Molde Skifteprt. 1 p. 156 1752 23/4

Even Fredriksen
Hr. Høyer
Hr. Thurman
Kjelstrup
Femer
Aschenberg
Frederich Pedersen
Malena Fredriksdttr
Fogden Eeg

Molde Skifteprt. 1 p. 156  1752 23/4 indfandt gj mig udj afd. Told Inspecteur Even Friderichsens Logement paa Toldboden for at forsegle og optegne hvad han sig kan have efterladt, da samme Tid var nærværende Hr. Tolder Høyer, Hr. Controllør Thurman, Toldbetjentene Msr. Kielstrup, Femer og Aschenbergl da et lidet Skrin den Afdøde var tilhørende blev forseglet hvori blev nedlagt hvad den Afdøde sig var tilhørende det øvrige spm bestod alene af Gangklæder blev tilligemed Skrinet paa et kammer paa Toldboden hensat til Bevaring. Udj Penge blev funden en Guinll, 85 i reduceret Myndt, og 23 sk. i Toeskilling Stykker, hvilke Penger Hr. Tolder Høyer til Begravelsen blev leveret en Piske Paruque og et hvit Tørklede blev udldeveret til Begravelsen. - Dermed henstod det til den paafølgende 29 May da 3 af afg. Inspecteur Friderichsens Arvinger fra Rennebu anmeldte sig og registreredes hans Eiendele
1 pr. røde Plydses Buxer - 2 ort; 1 gl. Calemanches Sloprock - 1 - ; 1 rød Sartont Kjole 1 - 2; 1 Skindpels - 1-8 sk.; 1 pr. SkindStøvlrer - 1; 1 pr. gl. Læders Do. - 1 - 8; 2 pr. hvite uldne Strømper a 16 sk. - 1-8sk;  1 rød Klædes Reisekjole med Forvest udj - 16; 1 pr. brune Klædes vanter - 16 sk.; 1 gl. fløiels cacher - 8 sk.; 1 bedre do. - 16 sk.; 1 ulden Nathue 12 sk.; 1 Sølvkaarde med Lædergeheng - 16 - ; 1 Sølvbeslagent Spanskrør - 3 -; 1 Sølv Lomme Urværk med Staalkjede - 12 - ; 1 pr. uldne Vanter - 4 sk.; 8 Manchet Skjorter - 8 - ; 6 Bind - 1 -; 1 hvid Nathue - 16 sk. 3 Natskjorter - 2;  1 - 2;  1 norsk Lovbog - 1 - ; 1 Regnebog - - 12; 1 Kam . 4; 1 Papirsax 12 sk.; 1 Ragekniv 12 sk.; 1 sort fløiels Halsdug - 2; 1 Glækhorn og Sandhus - 12; 1 pr. sorte Tøfler - 4; 2 Folde Kniver - 10; 1 Staalsignet - 2; 1 pr. Metalspænder - 10 sk.; 3 Metalknapper - 4; 1 Ildjern - 2; 1 blaat og hvidt Tørklæde. - 8; 1 rødt malet Skrin med Laas 4 Bontelljer udj - 1; 1 røg Klædes Klædningbestaaende af Kjole, Væst og Buxer 16 - ;1 Hat - 1 - ; 1 Paruque 1-8; 1 pr nye Skoe 2 - 16; 1 pr, Metal Spænder - 8 sk.; 1 pr. sorte Silkestrømper - 1 - ;.1 pr. uldne do. - 12; 1 Dæcken - 2 - ;taxeret tilsammen for Rd. 65 - 2 - 14 sk.
Den 25/9 anmelte sig atter to af Arvingerne Frederich Pedersen og Malena Fredriksdttr.
Boets Mkidler udbrakte ved Auktion gtil 79 - 2 - 19;
7 Regninger over Begravelsesbetalingen er anført "leiet 2 Mand til Fogden Eeg paa Gjermenes at afhente Nøgelen til hans Værelse i Toldbodgaarden for derudi at legge den Afdødes Liig - 24 sk.
Afg. Inspektør Fredrichsons.til ultimo Marti forfaldne første Kvartal af indeværende Aars Gage - 37 - 48;;
Hans Gage fra ultimo Martii til den 23 April da han døde som er 23 Dage.  9 - 56.
Skiftet er ikke afsluttet.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 523 : 1767 5/5

Jonas Thurman
Lieutnt. Klingenberg
Capt. Rosing
Daniel Stephensen.

Molde Skifteprt. 1 p. 523 : 1767 5/5 Auktion paa Molde i Jonas Thurmans Bo, hvor Lieutnt. Klingenberg kjøber - og 1766 23/4 Auktion i Capt. Rosings Bo hvor Lieutnt. Klingenberg kjøber en Sølvkaarde vægt 24 1/2 Lod - 15-1-6; 1768 26/5 Lieutnt. Klingenberg kjøber ved Auktion efter Daniel Stephensen.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 98 : Under Dato Molde 12/7 1757

Jonas E. Thurman
Hendrich Lyche
Byfoged Jalles

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 98 : Under Dato Molde 12/7 1757  har Jonas E. Thurman til sin Broder Sr. Hendrich Lyche kongl. Majst. velbeskikket Controllør ved Molde Toldsted, Skjødet en Gaard og Grund og det under Dato  Molde 12/7 1757 har bemelte Lyche for Byfoged Jalles skyldig 300 rdlr.  pantsat "min nu paaboende Gaard med incorporerede Grund her i Byen ved Kirken beliggende med e udj Husene befindende Jernkakkelo etc." Aflæst 15/4 1765.

Kilde: Collin

1767 5/5

Jonas Thurman
Controlør Lyke

1767 5/5 Skifte paa Molde efter avg. Jonas 'Thurman Til Formynder for hans 6 Barn blir ansat deres Farbroder Hr. Contolør Lyke.

Kilde Collin