Mads

Jensen

Widerøe

 
Molde Skifteprt. 1 p. 398 : 1762 22/5

Mads Widerø
Mons. Juul
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 398 : 1762 22/5 Auktion paa Molde efter sal. Mads Widerø - hvor Mons. Juul kjøber, ligesaa 1762 27/11 efter Johannes Nideros.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 401 : 1762 22/5

Madz Widerø
Mr. Luytkis

Molde Skifteprt. 1 p. 401 : 1762 22/5 Auktion paa Molde i Madz Widerøs Bo hvor Mr. Luytkis kjøber.

Kilde: Collin

Molde 22/12 1762

Ludvig M. Lem
Mads Viderø

Ved Regning Molde 22/12 1762 fordrer Mr. Ludvig M. Lem i Mads Viderøs Bo for 1757 16/4 bekomne 6 td. fransk Salt.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Molde 1710 1763

Gotlieb Frederich Lange
Fredrik Lund
Claus Lund
Mads Jensen Widerø
Anders Hammer

Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Under Dato Molde 1710 1763 har Gotlieb Frederich Lange vitterliggjort retmæssig Gjeld til sin Stifsøn Fredrik Lund 700 Rd. og Pantelån med 2. Prioritet min ejende og paa Skiftet efter min sal. Formand Claus Lund udlagde Gaard og Grund her paa Molde imellem Mads Jensen Widerø og Anders Hammers Gaard.(Utslettet iflge Lov 19/8 1845)

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 6/11 1765

Jeppe Nielsen Juul
Hans Michael Klingenberg
Mads Jensen Widerøe
Gotlieb Frederich Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 6/11 1765 har Jeppe Nielsen Juul Indvaaner og Apotheker her paa Molde for af  Lieutnt. Hans Michael Klingenberg laante 134 Rdl. pantsat sin Eiendoms Grund med Haveplads og paastaaende Søhuse, som forhen har tilhørt Mads Jensen Widerøe - beliggende mellem Sr. Gottlieb Frederich Lange og min iboende gaard og Grund paa den anden Side. - Aflæst 14/8 1769.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 231 : Molde 30/11 1771

Gotlieb Frederich Lange
Mads Widerøe

Molde Skjøde og Pantebog I p. 231 : Molde 30/11 1771  har Gotlieb Frederich Lange der ifølge den oprettede Convention mellem Generalforpagterne i Trondhjem udj det trondhjemske Told og Consumptions forpagtning fra 1771 Aars Begyndelse til 1776 ...usive finder sig pligtig for den ene Part eller Actie som mig velbemelte forpagtning efter udstædte Actie Brever accorderet til Securitet for Skade og Opsigelse fra min Side for Capital 100 Rdlr. at pantsætte mit herpaa Molde efter afg. Mads Widerøe tilkjøbte med frie tilhørende EiendomsGrund samt tilhørende store Hauge Platz der indhegnet er ogsaa frie Grund, som er min rigtige Eiendom.

Kilde: Collin