Christence

Hansdatter

Wingaard

Født ca. 1733 trolig i Vanylven
Foreldre: Hans Hansen Wiingaard og Inger Margaretha Rødberg

Gift 1. gang ca. 1757 med  Johan Thue Finne (1731 - februar 1762 ). Foreldre: Kjøpmann og eiendomsbesitter Michel Nielsen Finne (1701 – 19.08.1733) gift 25.10.1729 med Regina Thue (     - 1771)  
a. Hans Wingaard Finne (17.09.1758 – 31.12.1830)
b. Paul Michel Finne (09.01.1766 – 05.05.1804)  

Gift 2. gang 29.10.1765 med  Peder Jalles (01.03.1720 – 22.06.1795) . Foreldre: Kjøpmann Adam Jansen Jalles (1681.- 1729 )  Døpt 02.09.1681 og: Mette Susanne Harboe. (1704 - 14.03.1737). Begravd 22.03.1737 i Bergen domkirke.
4. Ulrikke
Antonette Jalles. (06.11.1766 i Molde - 02.10.1833) 

5. Inger Margrethe f. ca. 1769  
6. Johanne Barbara f. ca. 1769

 

Død 25.04.1778

Branntakstene for Molde for årene 1767 til 1787

Peder Jalles  

I branntakstene for Molde for årene 1767 til 1787 finner vi følgende:

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

Tax.

Verdi rd.

1767

127

Byefoged Peder Jalles

1 vaane Huus

250

 

 

 

 

1 Side Huus 

50

 

 

 

 

1 Søeboed  

100

 

 

 

 

1 Dito

50

450

1777

120

Byefoged Peder Jalles

1 vaane Huus

250

 

 

 

 

1 Side Huus 

50

 

 

 

 

1 Søeboed  

100

 

 

 

 

1 Dito

50

450

1787

111

Byefoged Peder Jalles

Et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

250

 

 

 

 

Et Side Huus indrettet til Ildhuus med Dito Tag

50

 

 

 

 

En Søe Boed af Tømmer 2 Etager med torve Tag

100

 

 

 

 

En mindre Dito en Etage med Dito Tag

50

450

Tidligere hadde kaptein Stephen Schelderup hatt denne eiendommen. Etter Peder Jalles overtok skipper Just Adolph Lahusen huset. Han var gift med Johanna Jalles. Dette huset lå ved broen og lå like ved Gotlieb Friederich Langes hus.