Frederik

Hansen

Nannestad

Wingaard

Født ca. 1739
Foreldre Hans Hansen Wingaard d.e. og Inger Margrethe Rødberg

Gift med Else Marie Bugge Bang
a. Nils Wingaard f. ca. 1787
b. Inger Margrete Wingaard f. ca. 1791

Død 04.12.1791 i Molde

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10

P. Jalles
Ulrich Wiingaard
Friedrich Wingaard
Margarethe Wingaard
Godlieb Friederich Lange

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10 Aften indfandt gj mig Byfogd P. Jalles i Overværelse af Sr. Ulrich Wiingaard og Friedrich Wingaard udj Stervboet efter den en Moment ved Døden afgangne Madame Margarethe Wingaard, forhen afdøde Hospitals Chirurgus og Handelsmand Godlieb Friederich Langes Efterleverske for at forsegle og annotere de Eiendele hun sig kan have efterladt. "Døren til Krambod-Loftet forseglet. Kramboden lukket og forseglet",

Kilde: Collin

Under Dato Molde 13/2 1786

C. Mejer
Fredrik Nannestad Wingaard

Under Dato Molde 13/2 1786 har  "i Sygdoms Tilfælde af min Fader C. Mejer" skjødet sin Gaard paa Molde m.m. til Fredrik Nannestad Wingaard for 850 Rdlr.

Kilde: Collin