Hans

Hansen

Wiingaard

Født 28.09.1728 i Gaular prestegjeld, SF
Foreldre: Hans Hansen Wiingaard d.e.  og Inger Margaretha Rødberg

Gift 1. gang med Hilleborg Fris (16.03.1736 – 10.08.1810)
a. Inger Margretha Wingaard f. 1765 i Steien, SF  
b. 
Johan Hansen Wingaard. Født 1767 i Steien, SF
Gift 2. gang august 1811 med Severine Munch Bastiandatter Fris  

Død 1821

Otto Hjort skriver at det skal være en datter til i det første ekteskapet, men jeg finner ikke spor etter henne i kirkebøkene eller andre kilder.  

Student fra Bergens Katedralskole- dimittert 1745: Hans Viingaard, Sognepræst til Øvre [indre] Holmedahl i Bergen Stift. Kapellan pro persona til Bolsøy hos sin far fra 21. november 1749 til 1755..

Døpte i Sogn og fjordane: 23/7 1765 Inger Margretha Hansd. ekte, far Hans Wiingaard, bor på Steien, yrke: sogneprest

Sogneprest til Øvre [indre] Holmedahl i Bergen Stift.

Folketelling 1801 - Indre Holmedahl, Sande, Steien:
Hans Vingaard, husbonde, 73 år. provst udi søndfjords provstie, sognepræst til Indre Holmedal, seniorminister i (resten mangler) og hans kone Hilleborg Friis, 64 år, begge i første ekteskap.
Her bodde også Severine Friis, husjomfru, 36 år
Else Dahl, til oppdragelse, 11 år
Hans Wingaard_friis til opdragelse 6 år

Hans Hansen Wiingaard död i Gaular prestegjeld, Sogn og Fjordane 20.06.1821, bosted Steien, sogneprest, gift, født 1728 i følge kirkebok – gravlagte.

Hilleborg Jacobsdatter Friis (16.03.1736 – 10.08.1810).

Född 16.03.1736 i Molde, Møre og Romsdal.

Foreldre: Jacob Ottosen Friis (1702 – 1774). Handelsmann og fiskekontrollør i Molde. og Maren Margrethe Johnston (22.12.1710 - 25.05.1795)

 Död 10.08.1810 i Steien Prestegård.

Kirkebok - gravlagde aug. 1810, Hilleborg Friis Wiingaard, Steien, prostinne, f. 1736.

 

Severine Munch Bastiansdatter Friis (1765 – 17.01.1834)

Foreldre: Bastian Friis(01.07.1733 – 1805) Veier og måler i Molde og Else Cathrine Sigvartsdatter Munch (1736 -  06.02.1813)

Vigde i Sogn og Fjordane - august 1811: Hans Wiingaard, Gaular. provst, f. 1728 gift 2. gang med Severina Munk Friisd. gift 1. gang. Det står opplyst at begge er født i Gaular prestegjeld.

I kirkebok under gravlagte får vi vite at Severina Munch Friis døde 17.01.1834, prosteenke, født 1765, enke etter Hans Wingaard, bosted Steien.

 

Molde Skifteprt. 1 p. 806 1771 4/5

Regine Thue
Poul Berentz
Anders Nielsen
Cornelius Lindal
Hans Wingaard Finne
Hans Wingaard
Petter Magnus Wingaard
Hans Wabek Paust
Ole Arnesen
Iver Sæmundsen
Sr B. Friis
Jacob Jonsen
Lasse Pedersen
Sr. Harboe
Ole Løche
Hans Tommesen
Mads Widerø
Fredr. Schieldrup

 

P.B.R.B. 1753
H. H. S. C.
F. O. S. M. A. J. D. W.
J. W. T. A. E. W.
O. F. E. S. M 1766
R. T.
J- E. G. M- M. T.
H- K- M. M. B.

Molde Skifteprt.1 p. 806 : 1771 4/5 blev i Overværelse af Anders Nielsen og Cornelius Lindal holdt Registrering efter afg. Mad. Regine Thue afg. Tolder Poul Berentz Enke hvis Arvinger er hendes efterladte Sønnebørn.
1. Hans Wingaard Finne, 12 Aar - formynder Hr. Hans Wingaard, Sogneprest i Holmedal i Bergen Stift.
2. Poul Michael Finne, 11 Aar - formynder Petter Magnus Wingaard, do. til Borge - Agershus Stift. Paa formyndernes Vegne tilstede Sr. Hans Wabek Paust. 
Guld og Sølvtøi ing. J. M. B.; 1 Sølvskaal ing. P.B.R.B. 1753 ; 1 Sølvbæger ing. H. H. S. C.; 6 Skeer ing. F. O. S. M. A, J. D. W. ; 4 Skeer ing. J. W. T. A. E. W ; - 3 ing. O. F. E. S. M 1766 ; 3 Skeer ing. R. T. ; 2 do. ing, J- E. G. M- M- T; 2 Do ing. _H- K- M. M. B. Faste eiendomme: 1 Grund i Bjørnsund som beboes af Ole Arnesen og svarer med 1 RD. 1 ort 20 sk., 1 do i Bjørnsund, som beboes af Iver Sæmundsen og svarer med 6.00 ----- 25. (Begge grunder paa Bjrønsund kjøbtes ved Auktion 12/9 af Sr B. Friis for 51 Rd.) Yttre Horsgaard skyld 2 - 12, beboes af 2de Mend tilkjennes en Husmandsplass - 120 --- kjøbtes ved Auktion 12/9 af Opsidderne Jacob Jonsen og Lasse Pedersen for 200 Rd. Fiskeværet Wikene, der beboes af 10 opsiddere der svarer aarlig Grundleie tilsammen 17 Rdlr. 36 sk. 250 - kjøbtres ved Auktion1771 12/9 av Sr. Harboe for 423 Rd. Vaane - og Søhusene paa Molde med Grunden og tvende husmandspladser - 300 (Kjøbtes ved Auktion 9/6 af Sr. H. W. paust for 358 Rd 3 ort, men er 24/7 1771 Skjødet til Ole Løche.
Alt vurderet til 1758 Rd. 3 ort 22 sk.

Boets hele Indtægt 2370 Rd. 17 sk. Gjeld og Auktion; 232-3-17 sk. I Behold 2137 Rd. 1 ort. Hver Sønnesøn arver 1068 Rd. 2 ort 12 Sk. Hans Tommesen fordrer under Dato 1/8 1771 - ref. "Sal. Regina Thue afg. Paul Berentz, - .... - 
Fra den Tid at hun kvitterede Rechnes Hospitals Tjenest som var udj Aaret 63 til Aarets Udgang 70 og noget derefter gjør for Beregningerne 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, og 70 8 Aar for min umage med Skrivning udj hendes affaires med hendes Husmand udj Vigene her og for hendes Leilendinger etc. pretenderes udj det ringeste derfor er aarlig 3 rd. - er for 8 Aar - 24 - Dessuden strax efter hendes Mands dødelige Afgang maatte gj efter hendes Begjær antage mig at være hendes Lagverge, da var Reknæs Hospitals papirer udj en saa slet Tilstand, hvorfor gj førtst maatte forfatte en ny Concept til Regnskaberne og nu for Eftertiden er brugelig indrettet en ny Jordebog at annamme Hospitals Landskyld samt foruden udj 3 Aar forfattet Concept-regnskaber, med alle sine Bilage og holdt hendes Correspondance og Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers skrivning, item besvaret Mangelpostene,  hvorfor ei faaet ringeste skib, men afg, Mads Widerø og Fredr. Schieldrup fik alligevel 30 Rdlr., endskjøndt gj havde den allerstørsyte Umage derud inden kan derfor ei have ringere end - 12 Rdlr./Summa 36 Rdlr. For de efterfølgende Aaringer da Schjelderup kom til Christiansund, fik gj da først aarlig Løn 30  Rdlr.for at forestaa Regnskab og til den Tid at Mad. Behrens Bestyrede som hun siden fortrød og skede mod min Advarsel, thi alt mig var brugt udj fuldkomen Rigtighed, saa eftermanden havde det greit for sig og jg sparede ingen Umage for hende, men alt bringet udj fuldkomen rigtighed som mange paa Stedet er bekjendt og ........ at ingenderpaa til herudinden indløber at summerte 36 Rdlr. af Stervboets rede Midler bliver betalt som gj udi alle Maader vek har fortjent om ikke mere? -- hannem ble betalt.

Kilde: Collin