Margrethe

Hansdatter

Wingaard

Født ca. 1735 sannsynligvis i Vanylven.
Foreldre: Hans Hansen Wiingaard og Inger Margaretha Rødberg


Gift med Gottlieb Friederich Lange
b. Johan Gotlieb
c. William
d. Gjertrud Hanna

Død 23.01.1786

Margrethe Hansdatter Wingaard var første gang gift med Claus Claussen Lund (25.05.1692 - 15.07.1751). Hennes foreldre var Hans Hansen Wiingaard og Inger Margaretha Rødberg   Kan dette være riktig? Var det ikke Gjertrud Green som var gift med Claus Lund?
Molde Kirkes Regnskab 1785/86 : 1786 i Januar

Madm. Lange

Molde Kirkes Regnskab 1785/86 : 1786 i Januar betalt for Madm. Langes Lig for Jorden paa Kirkegaarden under Ramme - 1~; begge klocher 1 ~; bædste Ligklæde 3 ort; Ordinaire Do 1 ort; Bedste Ligbaare 1-8 sk.; Voxlysene paa Alteret -1-2; tils. 4-3-8.

Kilde: Collin 

Molde Byes Skifteprt. No. 2  1786 23/1

Margrethe Wingaard
Gottlieb Friederich Lange
Johan Gotlieb Lange
Peter Magnus Wingaard
William Lange
Ulrich Wingaard
Gjertrud Hanna Lange
Hans Wingaard
Fredrich Wingaard
Bastian Friis
Niels Bang
Christian Resch

Molde Byes Skifteprt. No. 2  1786 23/1 Registrering - afdøde (Margarethe Wingaard) havde havt Kgl. Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter Mandens Død (Gotlieb Friederich Lange). -
Deres Arvinger vare deres med hinanden udj Ægteskab sammenavlede og i live værende Børn:
1/ Sønnen Johan Gotlieb Lange, i 10. Aar gl. - for hvem Morbroderen Sognepræst  velædle og Velærværdige Hr. Peter Magnus Wingaard ved Fredrikstad til formynderblev udnævnt.
2/ Sønnen William Lange, 8 Aar gl. - for denne blev Morbroderen, Kjøbmand her i Molde Sr. Ulrich Wingaard til Formynder Ansat.
3/ Datteren Gjertrud Hanna Lange, gl. 5 Aar , med den for hende opnævnte og anordnede Formynder Morbroderen Provst og Sognepræst velærv. Hr. Hans Wingaard i Sønfjord.
Paa de fraværende Formynderes Vegne var nærværende Broderen Skibskapitain Dr. Fredrich Wingaard.
Til Vurderingsmænd var opnævnt: Hr Obervrejer og Maaler Bastian Friis og Kjøbmand Sr. Niels Bang.
Registreret i Kontant Mynt - 72 Rd. 3 ort 10; i Kobbermynt 1-2-15; Bankosedler 126 Rdlr..
I Boet fandtes Medicamenter og dertil hørende - som af Apotheker Signeur Christian Resch blev vurderet til 95-1-4;
Formynderen Ulrich Wingaard forestillede at, da det alle tider har været Brug at Datteren eller Døttrene efter en afdød Moder har faaet hendes Gang-Klæder, Guldtøi og videre, som har været hende ene tilhørende og vedkommet hendes Pynt, uden at Sønnerne derudi har bekommet nogen Deel, da de igjen har beholdt Faderens Gangklæder, saa begjærede han, at Datteren Giertrud Hanna Lange maatte forlods af Stervboet erholder hendes Moders Gangklæder, Guldstads osv. - hvilket bifaldes.
Boet eiede endel Effekter i Fiskeværet Boe - Sr. Fredrich Wingaard skyldig til Boet 250-3-13.
Boets udestaaende Gjeld 1034-3-18.

Kilde: Collin