Ulrich

Hansen

Wingaard

Født ca. 1744
Foreldre: Hans Hansen Wiingaard og Inger Margrethe Rødberg  

Gift med  Inger Anna Olsen Monsaas
a. Erich Leganger Wingaard
b. Karen Lind Wingaard
c. Hans Uldrich Wingaard

Død 1787

Ulrich Wiingaard ble konfirmert i Molde kirke 1759, 15 år gammel. I listene over tilgang og avgang av skattepliktige på Molde for 1763, står Ulrik oppført. Han kom dette året hjem fra England, og ble senere kjøpmann.  J. A. Schneider skriver i "Molde og Romsdalen" at Ulrik var kompanjong med Henning Abelseth. Det er neppe riktig. Ulrik døde da Henning Abelseth var ca. 9 år. Det riktige må være at Ulriks sønn, Erik Leganger Wiingaard var Abelseths kompanjong. 

I 1786 kjøpte han fra boet etter Gottfried Friederich Lange et fiskevær i Bud. Ulrich døde året etter og ble begravet i kirkens nordre kors. Boet ble i 1789 oppgjort med aktiva 2460 rdlr. og passiva 437 rdlr. Gården nr. 27 solgtes for 700 rdlr. til Nicolai Peter Møller som giftet seg med enken.

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10 

P. Jalles
Ulrich Wiingaard
Friedrich Wingaard
Margarethe Wingaard
Godlieb Friederich Lange

Molde Byes Skifteprt. No. 2 p. 2 : 1786 7/1 kl. 10 Aften indfandt gj mig Byfogd P. Jalles i Overværelse af Sr. Ulrich Wiingaard og Friedrich Wingaard udj Stervboet efter den en Moment ved Døden afgangne Madame Margarethe Wingaard, forhen afdøde Hospitals Chirurgus og Handelsmand Godlieb Friederich Langes Efterleverske for at forsegle og annotere de Eiendele hun sig kan have efterladt. "Døren til Krambod-Loftet forseglet. Kramboden lukket og forseglet",

Kilde: Collin

1786

Ulrich Wingaard
prost Wiingard
Gottfried Friederich Lange
Fredrik Nannestad Wiingaard

Vaanegaarden nr. 27

Tvende Brødre

Ulrich Wingaard, prost Wiingards sønn, kjøpte i 1786 fra boet etter Gottfried Friederich Lange et fiskevær i Bud. Han døde året etter og ble begravet i kirkens nordre kors. Stervboet ble i 1789 oppgjort med aktiva 2460, passiva 437. Vaanegaarden nr. 27 solgtes for 700 Rdlr. til N. P. Møller som giftet seg med enken. Broderen Fredrik Nannestad Wiingaard kjøpte i 1786 Gaarden nr. 80 (den gamle prestegård) av C. Mejer for 850 Rdlr. (takst 1000 Rdlr.), den gikk senere over til Hans Thiis Møller, som eide den i 1797. Fr. Wiingaard var fører av jekten "Tvende Brødre". Han døde 4/12 1791. Enken Else Marie Bang ble gift med fogd Bull.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)