Sognnekiiop for osthe och kornn tiennde aff Romsdalenn 1548 - 1549

Kilde: Norske lensrekneskapsbøker 1548 - 1567  VI Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548 - 1549 og 1557 - 1559 (Riksarkivet)

Romsdallenns otting g: vij wogr  Peer b   vij wogr fiisk
Fanndzottinng g: (-)v wogr Oluff b   (-)v wogr fiisk
Szundzottinng g: vij woger Pouell b   vij wogr fiisk
Eriicksfiiordz otting g: vij vogr Joenn b   vij Wogr fiisk
Vesnnes otting g: vij wog Mortthnn b   vij wogr fiisk
Reffuengs otting g: vij wogr Asmund b   vij wogr fiisk
Vox otting g: vij wogr Andphind b   vij wogr fiisk