Tilbake Holten
17 Holten Øre Romsdals amt   (O. Rygh: Norske Gaardnavne - Dokumentasjonsprosjektet)
Regesta Norvegica etter 1303 aug 18? Nr. 109 

Regest:
Testament for Gyrid Andresdatter: Velger seg gravsted ved Kristkirken, og gir 4 spann i Holten i Barknafirdi, henholdsvis til kirken for gravsted og til opprettelse av alter, til kannikenes kommun for årtidhold og til kirken og presten i Øra; videre til Mariakirken 1/2 spann av Åsbøen i Halsa sogn mot rett for sønnene til å innløse innen 5 år og pengegaver til dominikanerne og prestene ved Mariakirken og Mikaelskirken for 30-dagers bønner. Endelig bekrefter hun tidligere gave til Mikaelskirken.

Testamentet ble før Gyrid mottok den siste salving kunngjort for herr Audun Vigleiksson, herr Lodin på Bakke, Sigurd prest Digre og Johannes, prest ved Mariakirken, som også beseglet.(Brevet er ufullført)Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

17 Holten Øre Øre Romsdals amt