Tilbake Torjul
40 Torjul Tingvold Romsdals amt   (O. Rygh: Norske Gaardnavne - Dokumentasjonsprosjektet)
Regesta  Norvegica 1303 aug 18 Nr. 108 Nidaros

Regest:
Proventkontrakt mellom hustru Gyrid [Andresdatter] i Åkvik og kannikene i Nidaros: Som betaling for provent skal kannikene ha 18 spanns leie, fritt og med full eiendomsrett, 9 av 16 spann i Torjul, 7 spann i Drifasætre i Boarfirdi, hele den ene gården, og 2 spann i Gaupset i Barknafirdi. Hvis det viser seg å være heftelser på noe av dette, skal kannikene ha av andre av hennes eiendommer. Hun skal selv skaffe dyne og benkeklær, som kommunet skal arve etter henne. Til gjengjeld skal kannikene skaffe henne sovestue eller loft og ett spann byggmel og 2 pund smør til hennes tjenestekone. Derimot skal hun selv betale begravelse og sjelegave.

Kontrakten ble inngått mellom sira Erlend [Styrkårsson] på vegne av kannikene og Gyrid og hennes ombudsmann Gudbrand Bonde i Glaerstofo, under forsete av herr Audun Vigleiksson og i nærvær av de kannikene som var hjemme: sira Styrkår, sira Erlend, sira Audun Sørkvesson, sira Arne Rams, sira Audun Torbergsson, sira Kåre, sira Arne Mestersson, sira Eiliv Arnesson og sira Peter franseis, videre av herr Bård Vigleiksson, herr Arne Båt, herr Tore Harv, Eindride, prest ved Hospitalet, Kolbjørn, prest i Nærøy, Jon, prest i Alstadhaug, Sigurd prest Digre, Isak prest, Hemming Unge, Tore på Borre, Olve (Aulfi) Lauk, Skjegge klerk og Gudmund Bleik.

Gyrid hadde nå igjen følgende eiendommer: 2 1/2 spann i Strupstad, 2 1/2 spann i Fløystad, 2 spann i Halsa, 1 1/2 spann i Hønsvik og 2 spann smør i Gaupset, til sammen 10 1/2 spann. Dessuten hadde hun for 11 mark gull i løsøre og handelsvarer. Dette ble regnet opp i nærvær av de ovennevnte vitnene.

Beseglet av kannikene med kapitelseglet, herr Audun og herr Bård Vigleikssønner, herr Arne Båt, herr Tore Harv og Gudbrand Bonde, Gyrids ombudsmann

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Diplomatarium Norvegicum 18. aug. 1303 b. II Nr. 68

Hustru Gyrid i Okavik giver sig i Provent hos Chorsbrödrene i Nidaros, som derfor erholde 18 Spands Leie i Gaardene Talgylar, Drivaseter og Gaupaseter paa Nordmöre. (jfr. No. 70.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Regesta Norvegica [o 1303] b. 3 s. 70 Nr. [149]

Gavebrev fra Gyrid Andresdatter til Mikaelskirken på 3 spann i Vågen ved Torjul.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Regesta Norvegica [1385 juli 29 - 1386 juni 17/juli 28] b. 7 s. 446 Nr. 1308 Å [i Kornstad]

Regest:
Salgsbrev utst av Tord Asbjørnsson: Han har solgt sira Sigurd Oddsson, prest på Hov, 6 spannsleier i Torjul i Tingvoll skipreide med tilhørigheter i Vågen og i Hafstad med samtykke og håndslag fra sin kone Ingebjørg og sønnene Asbjørn og Torberg og fått full betaling.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Diplomatarium Norvegicum før 17 Juni 1386 b. III s. 352 Nr. 469  Aa

Sammendrag: Thord Asbjörnssön sælger til Sigurd Oddssön, Prest paa Hof (i Sundal), 6 Spands Leie i Gaarden Taalgyler i Thingvold Skibrede (Nordmöre).

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Regesta Norvegica [1386 juni - 1386 juli 28] b. 7 s. 448  Nr. 1316 Hov [i Sunndal]

Regest:
Vitnebrev om stadfesting utst av Jon Olavsson, Jon Eiriksson og Gunnar Lodensson: De var på Kornstad 17 juni 1386 da Ingebjørg, kona til Tord på Å, og Asbjørn og Torberg, hennes og Tords sønner, håndtokes med sira Sigurd Oddsson og stadfestet Tords salg av Torjul til Sigurd sammen med 1 spannsleie i nedre Vågen og 2 spannsleier i Hafstad. Jorda var betalt.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Diplomatarium Norvegicum 17 Juni 1386 b. III s. 352  Nr. 470  Hof

Sammendrag: Tre Mænd kundgjöre, at Thords (Asbjörnssöns) Hustru paa Aa og hans Sönner stadfæstede forestaaende Salg af Gaarden Taalgyler.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Regesta Norvegica 1387 april 20 b. 7  s. 465  Nr. 1368 Hov i Sunndal

Regest:
Vitnebrev om gave utst av Ånund Aslaksson, prest på Tingvoll og Grim Sigfusson, vikar samme sted: De var på Hov i Sunndal da ærlig mann, sira Sigurd Oddsson, prest på Hov, skrev sitt testament. Til årtidhold for seg gav han kannikene i Nidaros 6 spannsleier jord i Torjul. Det er halve gården. Jorda skal eies av kannikene slik Sigurd kjøpte den, og vedheftede brev viser.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Diplomatarium Norvegicum 1387 b. II s. 388f  

Sammendrag: To Prester paa Thingvold kundgjöre, at ærlig Mand Sigurd Oddssön, Prest paa Hof i Sundal (Nordmöre), i sit Testamente gav den halve Gaard Taalgylar til Chorsbrödrene i Nidaros.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet