Diverse - start
Flaggheising
Studenter 1592-1611
Borgerskap i Bergen
Molde Eiendomme
Hospitalforstandere
Gamle diplomer
St. Landsk. Romsdal 1548
Hel. Landsk. Romsdal 1548
Tiende Romsdl 1548
Kronens saker Romsdal 1548
Kongehyldning 1591
P. Kristan hyldning 1610
Kongehyldning 1648
NHD 1578.07.25 Jelset?
NHD 1580.06.10 Mjelve
NHD 1580.07.06 Mjelve
Erkebisp Olavs jordebok