Flaggheising i Powell River - 100 år siden 1905

Mary Jensen, wife of Powell River's Vestlandet 098 Sons of Norway president Harald Jensen, holds up the Norwegian flag while wearing a formal costume from Gudbrandsdalen, Norway. The flag will be raised at 1 pm on Saturday, June 11 at municipal hall as part of a celebration of the 100th anniversary of Norway's independence from Sweden. A free concert at 2:30 pm at the Evergreen Theatre will round out the celebration with music, dance, food and a video presentation

Read more...........

Norske studenter i København kommunikasjonsprotokoll 1592 - 1611
 etter S. H. Finne-Grønn

I denne er innført studenter som fikk fri bespisning. De aller fleste av studentene fikk nemlig kommunitetet i det 1. eller 2. år efter innskrivninge

Les mer .....

Borgerskap i Bergen 1600-1751 - Romsdal som fødested

Les mer......

Hospitalforstandarane var av embets- eller kjøpmannsstanden. Det var med andre ord borgarskapet som vart rekrutterte til forstandarstillinga. Dette har samanheng med fleire ting: Forstandarane måtte vere lese- og skrivekyndige, dei måtte ha greie på rekneskapsførsel, på lova og på generell forretningsverksemd. Dei forvalta etter kvart store summar, og måtte difor stille kausjon for midlane, slik det var vanleg på denne tida. At forstandarane var mellom dei fremste i samfunnet vert også stadfesta frå andre hospital.

Liste over hospitalforstandarar ved Reknes Hospital....

Kilde: Randi Kristin Strand: Organisering av omsorg for spedalske under eineveldet. Reknes hospital 1708-1794