Digitalarkivet - Borgerskap i Bergen 1600-1751 - Romsdal som fødested

Førenamn Etternamn Yrke Fødestad Dato År
Joen Madtzen Romsdal 1618
Olluff Aagesenn Romsdal 1618
Nielss Schwensen Romsdal 1201 1621
Oleff Rasmussen Romsdal 0604 1624
Siffuertt Niellssen Romsdal 0507 1627
Knut Andersen Romsdal 1112 1627
Anders Hansen Vestnes 2709 1638
Oluff Pederssen Romsdal 0204 1641
Herman Anderssen Veø Gjeld i Akershus Len?  1601 1644
Hans  Bærentsen baadsmand Husøen i Romsdal 2106 1659
Peder Mathiæsen Pynt bor i Ulvvaagsund Nordfjord Bolsø i Romsdal 0911 1668
Isaac Christenssen Molde i Romsdal 2504 1672
Oluf Erichsen snedker Romsdal 0810 1673
Laurits Kiøstelsen ops. b. 25 aug. 1687 Romsdal 2506 1674
Johannes Olsen Romsdal 2101 1677
Jens Ifuersen Romsdal 3105 1677
Ifuer Knudsen kipper Romsdal 0102 1683
Hans Poulsen sejlingsmand Romsdal 1110 1694
Søren Poulsen udfarer Molde 0612 1697
Jon Erichsen styrmand Romsdal 1108 1704
Claus Madtzen bruger et lidet borgerligt brug Molde i Romsdal 2706 1718
Hans  Olsen Molle Styrmand Molde i Romsdal 1006 1723
Jan Iversen Blix bruger lidet kjøbmandskab Romsdal 1408 1725
Jens Jonsen overmeter Molde 1608 1736
Sivert Jochumsen skipper Romsdal 1003 1739
Pauvel Qvale gjestgiver i Smørhavn Romsdal 1007 1742