Hospitalforstandere ved Reknes Hospital

Verketid Namn Sosial status
1714-1717 Anna Schielderup Dotter av Peder Jessen, bergdirektør i Noreg. Enke etter Mentz Oluffsen Darre Schielderup, sogneprest i Løten. Svigerinna til amtmann Nobel.
1717-1722 Ottho Ørbeck Mulig son av sorenskriver Hans Ørbech i Romsdal.
1723-1724 Jurgen Stabel  
1724-1750 Morten Lyng Kjøpmann og seinare havnefut frå 1746.
1751-1752 Maren Lyng Enke etter hospitalforstandar Morten Lyng.
1753-1754 Johan Thue Finne Kjøpmann i Molde, døde i 1762.
1755-1757 Paul Berentz Tollar i Molde.
1758-1763 Regina Berentz Enke etter tollar og hospitalsforstandar Paul Berentz.
1763-1773 Hans Stub Teoligistudent, og mulig son av presten Stub på Veøy.
1772-1797 Henric Øwre Fullmektig for byfuten, prokurator, kjøpmann i Molde.
1798- Andreas Blom Øwre Postmeister i Molde frå 1799.

Kilde: Randi Kristin Strand: Organisering av omsorg for spedalske under eineveldet. Reknes hospital 1708-1794