Norske studenter i København kommunikasjonsprotokoll 1592 - 1611
 etter S. H. Finne-Grønn

I denne er innført studenter som fikk fri bespisning. De aller fleste av studentene fikk nemlig kommunitetet i det 1. eller 2. år efter innskrivningen.

Inscripti:

1592 og 93
Daniel Olai Norveg

1599
Elias Olai Norv.

1602
Christophorus Olaj Noruag

1604
Zacharias Christophori Nidros
Arnerus Evenus Nortvagus
Ericus Christopheri

1605
Arnerus Evenus

1607
And. Henrici Nidros

1610
Ampheon Christophori Nidros
Andreas Biornosis Nidros

1612
Jonas Olai Nidroensis
Olaus Henrici Asloensis