Gamle dokument fra Veøy

Etter Anton Rydjord

Romsdal Sogelags årsskrift

Kjøpekontrakt fra Hjelvik av 20. april 1327, hvorefter Skøreng i Hjelvik kjøper 1 øresbol i den nordlige gård ("Norigaren") i Hjelvik av Arnbjørn i Bæøy i Fræna for to kjør og en hest.

Tat se ollom monnom kunnikt at ek Skærengr i Hiamluicum hæifir kæyft æyræs bol iardar j Hia(l) muicum i nærdsta gardenom af Arnbirne i Bææy med iayrde Mald hans kono firir ii kyr ok iiii kua hest mezt hestr minna en fiorar kyr. Ta skal ek beta honom so mykit som hestr mezt minna, skilde Steinar klerkr firir tesso kaupe hia verande Halkæli Kugs syni ok Ællinge Sygurs syne ok morghom odrom godom monnom ok afræide Skærengr tessa aura sem adr sæiger Arnbinne i Bææy a mana daghen næsta paska uieu a vlii are vars vyrdulegs herra Magnusar med guds miskun Norex Sya ok Skane konongs.

            Bol betyder en jordeiendom, som er gjenstand for beboelse og drift, et "ørebol" følgelig en jordeiendom, som gir en øre i leie (avgift), eller som med andre ord er av en øres skyld.

Det samme dokumentet som Rydjord refererer,  kan du finne i Regesta Norvegica:

Regesta Norvegica b. 4 s. 191 nr. 500 - 1327 april 20? Uten sted

Regest:
Kjøpebrev fra Skering i Hjelvik: Han har kjøpt 1 øb i nordre Hjelvik av Arnbjørn i Bø-øya for 2 kyr og 1 hest verd 4 kyrlag. Arnbjørns kone Mald samtykte. Steinar klerk formulerte handelen.

Til stede var Hallkjell Kugsson, Erling Sigurdsson og mange andre gode menn. Skering [nå omtalt i 3. person] betalte kjøpesummen til Arnbjørn mandag etter påskeuken [20 april].