20? April 1327

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Sk÷reng i Hjalmvik
Arnbj÷rn i B÷ey
Mald
Steinar klerk
Hallkjell Kugsson
Erling Sigurdsson

 

nordre Hjelvik
B÷ey

DN Nr: 147.  b.III s.140
Sammendrag
: Sk÷reng i Hjalmvik kj÷ber 1 Íresbol i nordre Hjalmvik (Ve÷ Sogn i Romsdalen?) af Arnbj÷rn i B÷ey for to Kj÷r og en Hest.

RN  Nr. 500 b. 4 s. 191
Regest: Kj°pebrev fra Skering i Hjelvik: Han har kj°pt 1 °b i nordre Hjelvik av Arnbj°rn i B°°ya for 2 kyr og 1 hest verd 4 kyrlag. Arnbj°rns kone Mald samtykte. Steinar klerk formulerte handelen.

Til stede var Hallkjell Kugsson, Erling Sigurdsson og mange andre gode menn. Skering [nň omtalt i 3. person] betalte kj°pesummen til Arnbj°rn mandag etter pňskeuken [20 april].

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet