1347 mars 11

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Erling Vidkunnsson
Sigurd [Hermundsson] fyrd
Gunnar Halldorsson
fru Elin
Ragna Jonsdatter

Skreim

RN Nr. 915  Dato: 1347 mars 11  Giske i Borgund
Regest: Stevning fra Erling Vidkunnsson, sysselmann på Sunnmøre, til Sigurd [Hermundsson] fyrd: Han lot Gunnar Halldorsson sette Sigurd tonetters-stevne til Giske da fru Elin var på Ørskog, angående leidangen og leidangsfallet, som han ikke har betalt på to år. Men Sigurd kom ikke. Han setter ham må syvnetters-stevne til Veøy i Romsdal, både for leidangen og leidangsfallet og for noe jord som Sigurd med urette forholder Erlings frendekone Ragna Jonsdatter.

DN Nr. 279 Dato: 11 Marts 1347 Giske  b. II s. 232
Sammendrag: Erling Vidkunnssön, Sysselmand paa Söndmöre, stævner Sigurd Fyrd til Veö angaaende 2 Aars Leding og Ledingsfald, samt for hans ulovlige Besiddelse af Gaarden Skreim, der tilhörte Ragna Jonsdatter.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet