1347 mars 15

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
sira Tore
Ivar på Li
Erling på Mo
Erling Vidkunnsson
Sigurd Hermundsson fyrd
 RN Nr. [917] Dato: [1347 mars 15]  Uten sted b. 5 s.325
Regest
: Vitnebrev om stevning fra sira Tore på Ørskog, Ivar på Li og Erling på Mo [dvs Giskemo]: De var samme dag til stede, da herr Erling Vidkunnssons stevning [nr 915 ] ble lest opp for Sigurd Hermundsson fyrd.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet