1354 jan 23

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Erling Vidkunnsson
Ingebjørg Erlingsdatter
Bjarne Erlingsson
kong Magnus [Eriksson]

Giske med Erkna og Havsteinen

RN Nr. 260   1354 jan 23 Nes i Romsdalen   b. 6 s. 105
Regest: Gåvebrev utf av Erling Vidkunnsson: Ved full helse gjev han Ingebjørg, dotter si, Giske med Erkna og Havsteinen, med selvær, eggvær og laksefiske, med korn, buskap, hestar og alt som høyrer garden til. På dødslega si hadde Bjarne, son hans, bede han gjere dette. Gåva skal haldast utanom skiftet etter Erling. Han ber kong Magnus [Eriksson] og alle gode menn stø Ingebjørg om nokon vil meinke henne gåva. Om dei andre døtrene hans eller mennene deira set seg imot, då skal Ingebjørg ha fjerding- og tiendgåve av alt han lèt etter seg.

DN Nr. 323   24 Januar 1354 (feildatert) Nes i Romsdalen b. II s. 263
Sammendrag: Hr. Erling Vidkunssön skjænker sin Datter Ingeborg hele Giske med alt Underliggende; men hvis mod Formodning hans övrige Döttre og Svigersönner modsætte sig dette, skal hun have Fjerdings- og Tiende-Gave af
alt hvad han eier.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet