Diplomer Romsdal

Moldeglimt

Moldefolk

   
8. Novbr. 1364 DN   Nr: 341.    Sted: Veö.   b.III s.269
Hildrid Gudlaugsdatter
Lafrans
Sunniva Eiriksdatter
Olav Arnesson
Skjering Arnbjørnsson
Gudlaug Jonsson

Nes i Sandegaard
Blyfotgården på Veøy

Sammendrag: Tre Mænd kundgjöre, at Hildrid Gudlaugsdatter og hendes Sön Lafrans afstode til Sunniva Eiriksdatter 7 Öresbol i Nes i Sandegaard i Raumsdals Aatting.

 

RN  Nr. 1030   [Veø]  b. 6 s. 345

Regest:
Vitnebrev om jordoverdraging, utf av Olav Arnesson, Skjering Arnbjørnsson og Gudlaug Jonsson: Dei var same dagen i Blyfotgarden i Veøy. Der handtokst Hildrid Gudlaugsdotter og Lavrans, son hennar, med Sunniva Eiriksdotter og overlét til henne og arvingane hennar 7 øyresbol i Sandegarden i Nes i Grytten sokn i Romsdal åtting. Det var Sunnivas þinga væd (det ei kone skal ha av buet når mannen hennar er daud). og dermed var partane forlikte om alt.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet