1390 juli 20

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Sigurd Marteinsson
Olav Viljalmsson
Jon Andresson
Ingerid Øysteinsdatter
Sigurd [Havtoresson]
Ingebjørg [Erlingsdatter]
Uppgard

Torvik

RN Nr. 1611 Dato: 1390 juli 20  Sted: Sogge [i Grytten] i Romsdal b. 7 s. 535
Regest: Vitnebrev om avståelse av jord utst av Sigurd Marteinsson, Olav Viljalmsson og Jon Andresson: De var 18 juli i Veøy da den velbårne Jon Marteinsson overdro Ingerid Øysteinsdatter så mye jord i Torvik som herr Sigurd [Havtoresson] og fru Ingebjørg [Erlingsdatter] gav hennes mann, Uppgard, og henne så lenge hun levde. Siden skulle jorda falle under Jon Marteinsson og hans arvinger.


DN Nr. 490 Dato: 20 Juli 1390. Sted: Sodger. b. III s. 367f
Sammendrag: Tre Mænd (Sighurder Marteinsson Olafuer Vilialmsson ok Jon Andresson) kundgjöre, at velb. Mand Jon Marteinssön sikrede Ingerid Eysteinsdatter for hendes Levetid saa meget i Gaarden Thorsvik, som Hr. Sigurd (Hafthorssön) og Fru Ingeborg (Erlingsdatter) havde givet hendes Mand Uppgard. 

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet