29. juli 1400

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Esten Ericson
Anders Trondrson
Amundr Æskildsson
Tord Sjurdsson
Jon Kolbeinsson

Lyngstad

DN Nr. 216  29. juli [3. august?] 1400  b. XXI s. 166 Aukra
Sammendrag: 3 menn Esten Ericson og Anders Trondrson og Amundr Æskildsson vitner at Tord Sjurdsson solgte Jon Kolbeinsson 1 spannsleie i Lyngstad (på Eide, Nordmøre) og hadde fått full betaling.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet