15 Februar 1429

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Clemetter Anbiornason
Olafuer Eirixson
Einar Thoressøn
Gunhild Gunnarsdatter
Sigurd Ogmundssøn
Margrete Sigurdsdatter
Hustru Margrete
Olaf Arnessøn

Loduaker (Løvik)

DN Nr. 55 15 Februar 1429 Vaagøen (Frænen) b. XVIII s. 54
Sammendrag: To Mænd Clemetter Anbiornason Olafuer Eirixson kundgjøre, at Einar Thoressøn og Gunhild Gunnarsdatter vare komne overens om at fremføre Prov angaaende 3 Øresbol i Leaviken, og at Einars Vidne Sigurd Ogmundssøn under Ed forklarede, at Margrete Sigurdsdatter lyste for ham og hans Hustru Margrete, at hun med fuld Bevidsthed havde givet Olaf Arnessøn de 3 Øresbol, som heder Loduaker, mod at istandsætte alle Gaardens Huse.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet