[Setbr. 1450?] 

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Kong Christian I
Erlend Eindridssön
Kong Christopher
DN Nummer: 535   Dato: [Septbr. 1450?] Sted: [Bergen?]   b.VI s.565
Sammendrag: Kong Christian I forlener Hr. Erlend Eindridssön med Valdres og Romsdal for Penge, han har laant Kongen til Rigets Nytte, og stadfæster det ham af Kong Christopher givne Forleningsbrev paa Sogn.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet