2 Februar 1461

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Styrker Sigurdsson
Eindrid Sigursson
Thord Østenssøn
Trondh Nielsson
Tore Alffsson

Netedal (Neddal)

DN Nr. 224 Dato: 2 Februar 1461   Sted: Sporsem   bd. X s. 173
Sammendrag: Brödrene Styrker og Eindrid Sigurdssönner kundgjöre, at de solgte to Spands Leie i Netedal (nu Neddal) i Kvernes Sogn til Thord Östenssön og oppebare Betalingen.

Vitner: Trondh Nielsson og Tore Alffsson

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet