10 Juni? [1490-1500]

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Ivar Throndssön i Aspe
Sigrid
Jon Baardssön
Baard paa Hyllenes
Ivar Baardssön

Sævik

DN Nummer: 267.   Dato: 10 Juni? [1490-1500]. Sted: Aspe. 
Sammendrag: Ivar Throndssön i Aspe forklarer, at han i sin Tid har kjöbt en Jordepart i Kvernes Sogn ved Navn Sævik af en Kvinde Sigrid, hvis Mand Jon Baardssön havde kjöbt den af Baard paa Hyllenes i Romsdalen, og som siden havde arvet den efter si Sön; da Ivar Baardssön senere vilde paatale dette Salg, blev Jorden paa Lagthinget tilkjendt Ivar Throndssön, der med fire Vidner kan godtgjöre det, uagtet han ikke har noget Brev derom.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet