28 Oktbr. 1495

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Olaff Olssøn
Anbyrn Asserssøn
Östen Einarssön
Alf Knutssön
Magnild Oddsdatter

Bolsö
Ekreim

DN Nummer: 984.   Dato: 28 Oktbr. 1495. Sted: Giske.   b.I s.709
Sammendrag: To Lagrettemænd i Romsdalen Olaff Olssøn och Anbyrn Asserssøn kundgjöre, at Östen Einarssön solgte til Hr. Alf Knutssön og Fru Magnild Oddsdatter hvad han eiede i Bolsö i Bolsö Aatting i Romsdalen og Ekreim paa Gossen i Okerö Sogn.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet