21 Sept. 1499

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Pave Alexander VI
Philip Ingemarssøn
Mag. Asgaut
Aberius (dvs Ulf Erkedegn?).
DN Nummer: 782.   Dato: 21 Sept. 1499. Sted: Rom, Vatikanet   b.XVII s.669
Sammendrag: Pave Alexander VI bevilger en Ansøgning fra Kanniken Philip Ingemarssøn om Prestegjældet Veø med Annexer, ledigt efter den afdøde Mag. Asgaut, og om Præbenden Ekle (i Strinden), ledig efter Kanniken Aberius (dvs Ulf Erkedegn?).

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet