25 Januar 1515 

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Arne Vggarson
Jon Tordson
Jwar Olafson
Jngilbrict Olafson
Trond Ericson
Erlend Jwarson
Thora Baardsdatter

Alnes

DN Nummer: 1048.   Dato: 25 Januar 1515. Sted: Grötten.   b.II s.772
Sammendrag: Sex Mænd, Arne Vggarson Jon Tordson Jwar Olafson Jngilbrict Olafson Trond Ericson oc Erlend Jwarson kundgjöre, at Thora Baardsdatter arvede efter sine Forældre 10 Öresbol i Gaarden Alnes i Nes Aatting i Romsdal.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet