19 Decbr. 1529

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Nils Lykke
Kong Frederik I
Ingerd Ottesdatter
DN Nummer: 649.   Dato: 19 Decbr. 1529. Sted: Bergen.   b.IX s.656
Sammendrag: Hr. Nils Lykke underretter Indbyggerne i Fosen Len, Edöen, Söndmöre, Romsdal, Stördal og Herjedal om, at Kong Frederik I har undt og hans Svigermoder Fru Ingerd Ottesdatter opladt ham disse Len, hvorfor han beder dem at adlyde hans Fogder og Embedsmænd; selv haaber han snart at komme did og vil da give dem nærmere Besked.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet