8 Novbr. 1530

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Olaf Isakssön
Nils Lykke
Ingerd Ottesdatter
Erkebiskop Olaf
Vincents Lunge
Aage Thordssön
Hans Perssön
DN Nummer: 636.   Dato: 8 Novbr. 1530. Sted: Fosen.   b.VIII s.656
Sammendrag: Olaf Isakssön tilstaar, at han i Hr. Nils Lykkes, Fru Ingerd Ottesdatters og fleres Nærværelse har forpligtet sig til efter Paakrav at indstille sig for Erkebiskop Olaf og sin Herre, Hr Vincents Lunge, i Anledning af det Drab, han paa Aage Thordssöns Gaard i Romsdalen begik paa Erkebispens Tjener Hans Perssön, hvilket dog kun er skeet i Daarskab og Drukkenskab og ikke til Krænkelse af det mellem hans Herre og Erkebispen indgangne Forlig.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet