[Marts 1531?]

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Thure Jønssøn
Peder Skriver
Alf Knutssøns (af Tre Roser)
Gyrild Fadersdatter Sparre
Ingerd Ottesdatter (Rømer)
DN Nummer: 540.   Dato: [Marts 1531?] Sted: Oslo?   b.XVI s.663f
Sammendrag: (De tilstedeværende Rigsraader?) vurdere efter Begjæring af Sveriges Hofmesters (Hr. Thure Jønssøns) Sendebud Peder Skriver det samlede GiskeGods i Søndmøre, Romsdal,aas Helgeland og Hetland, af hvilket Hetlandsgodset er Hr. Thures eget, og det øvrige bestyres af ham paa Hr. Alf Knutssøns (af Tre Roser) Datterdatters (Gyrild Fadersdatter Sparres) Vegne. Godset, som Fru Ingerd Ottesdatter (Rømer) agter at kjøbe, ansættes til en Værdi af 3 000 Bergergylden, fraregnet Giske Hovedgaard.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet