1 Decbr. 1531

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Vincents Lunge
Ingerd Ottesdatter
Kong Christiern II
Eline
Nils Lykke
DN Nummer: 657.   Dato: 1 Decbr. 1531. Sted: Lungegaard.   b.VIII s.683
Sammendrag: Hr. Vincents Lunge underretter sin (Sviger)moder Fru Ingerd Ottesdatter om de Ulykker, der under Jylland og Norge have rammet en Del af Kong Christiern II.s Skibe, som han antager bestemte til Danmark og Sverige, og beder hende formaa sin Datter Eline (Hr. Nils Lykkes Frue) til at afholde sine Fogder i Söndmöre og Romsdalen fra at beskatte hans Folk sammesteds.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet