17 Marts 1534 

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Nils Lykke
Esge Bilde
DN Nummer: 601.   Dato: 17 Marts 1534. Sted: Veö.   b.XI s.680
Sammendrag: Hr. Nils Lykke beretter Hr. Esge Bilde om nogle Hollænderskibes Opreise til Throndhjem, hvormed Hensigten er ham ubekjendt, men hvorom Erkebispen utvivlsomt snart vil give nærmere Underretning, og anmoder ham om at skaffe en Styrmand til Danmark.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet