1535 1 August

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Vincents Lunge
Karine Alfsdatter
Ingerd Ottesdatter
DN Nummer: 1114.   Dato: 1 August 1535. Sted: Hammer.   b.II s.824
Sammendrag: Vincents Lunge Ridder kundgjör, at Jomfru Karine Alfsdatter til Grefseng for Frændskabs Skyld har eftergivet hans Svigermoder Fru Ingerd Ottesdatter den hele Indtægt af Karines Fædrene-Gods Giske Nordenfjelds og paa Skatlandene, som Fru Ingerd paa Rigsmödet i Bud havde forpligtet sig at betale, imod at Lunge indestod for, at ingen Indvendinger mödte ved Godsets Aflevering. (jfr. No. 1111. 1125.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet