4. mai 1547

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Olav Fridkesson
Rannveig (Ragne) Andersdotter
Nils Knutsson
Gudrid Rasmus dotter

Rødven

DN Nummer: 915.   Dato: 4. mai 1547. Sted: Veøy.   b. XXI s. 692f
Sammendrag: Olav Fridkesson kunngjør at hans hustru Rannveig (Ragne) Andersdotter har solgt Nils Knutsson, sokneprest i Veøy, og hans hustru Gudrid Rasmus dotter, Rannveigs frenke, 1 kyrlagsleie i Rødven i Læreims åttung og Rødven kirkesokn for 30 Romsdals-kyrlag, og at de har fått full betaling. Jorda var blitt lovbudt til arvingene både på åttungs- og fylkesting.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet