17. september 1547

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Tord Ivarsson
Ivar Tordsson
Arne Jonsson
Gudrun Olavsdotter

Indre Nesje (i Veøy)

DN Nummer: 917.   Dato: 17. september 1547. Sted: Nordmøre.   b. XXI s.693f
Sammendrag: Tord Ivarsson, borger i Trondheim, kunngjør at han på vegne av sin far, Ivar Tordsson i Orkdal prestegjeld, godkjenner at Arne Jonsson, svoren lagrettemann på Nordmøre, har kjøpt 1 spann og 18 marklag i Indre Nesje (i Veøy) i Romsdal av Tords avdøde frenke Gudrun Olavsdotter. Han kunngjør videre at Gudrun mottok mestedelen av betalingen, og at han selv har mottatt resten etter hennes død.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet