1550

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Ingerd Ottesdatter (Römer)
Nils Henrikssön
Olaf Mogenssön
Simon Svenssön
DN Nummer: 738.   Dato: [c. 1550.] Sted: [Throndhjem]
Sammendrag: Jordebog over Reins Klosters Gods, optagen medens Fru Ingerd Ottesdatter (Römer), Hr. Nils Henrikssöns Enke, havde det i Forlening, tilligemed Fortegnelse paa det Jordegods og de Indtægter af Ytteröen, Romsdalen og Herjedalen, der ere hende forlenede af Kronen, samt paa det til Lagmanden Olaf Mogenssön og Simon Svenssön i Throndhjem forlenede Stiftsgods.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet