1564

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
. . . . . . . . . Olssen paa Otterholm
Gulbrand Arne[ssen paa] . . . . . 
Torbiørn Olssen paa Eyde
Erick Lauridsson paa Lønsett
Arne Olsson paa Hegnes
Biørn Knudssen
Oluf Olssen
Jens Anderssøn
Per Olsson
Endre Olssen
Jacop Olssen
Erick Siffuorssøn

Heggim
Gudseaas 

DN Nummer: 680   Dato: [c. 1564.] Sted: [Thingvold].
Sammendrag: En forhenværende Lensmand . . . . . . . . . Olssen paa Otterholm og fire Lagrettemænd i Fanne Otting Gulbrand Arne[ssen paa] . . . . . Torbiørn Olssen paa Eyde, Erick Lauridsson paa Lønsett, oc Arne Olsson paa Hegnes gjöre 1596 vitterligt, at de for henved 32 Aar siden vare blandt de 24 Lagrettemænd af Nordmöre og 12 af Romsdalen, der gjorde Markebytte mellem Heggim og Gudseaas i Osmarken (i Öre Annex til Thingvold), og hvoraf mange nu ere döde. Grændserne beskrives og bekræftes af 7 Mænd, Biørn Knudssen, Oluf Olssen, Jens Anderssøn, Per Olsson, Endre Olssen, Jacop Olssen, Erick Siffuorssøn hvis Fædre have deltaget i den tidligere Forretning.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet