Peter Arnbjørnsson

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Peter Arnbjørnsson
herr Eskil

Rødalen i Vistdal

Eresfjord i Eresfjord åtting
Av Rødalen i Vistdal i Nerland sokn, 6 øresbol som Peter Arnbjørnsson betalte til herr Eskil, øde, bygslet for 8 merker smør.

Kilde:  Aslak Bolts jordebok ved Jon Gunnar Jørgensen (Riksarkivet)

herr Eskil
Peter Arnbjørnsson

Lerheim åtting
Av Klungnes, 1 øresbol som herr Eskil fikk av Peter Arnbjørnsson,

Kilde:  Aslak Bolts jordebok ved Jon Gunnar Jørgensen (Riksarkivet)