Gudlaug bonde

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Gudlaug bonde

Høvika

Aslak Bolts jordebok ved Jon Gunnar Jørgensen (Riksarkivet)
Raums dal

Eresfjord i Eresfjord åtting
Av Høvika, 1 øresbol som Gudlaug bonde på Veøy gav, [ligger] under Rød.