Jon Gudleikssøn

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Andres Ogmundsson
Skjeldulv Helgesson
Ånund Gunnarsson
Helge Haraldsson
Jon Gudleiksson:
herr Øystein, biskop i Oslo
Torald Arnbjørnsson
Sigrid Torsteinsdatter

Bjønningstad i Kjos sogn

RN Nr. 1419  1388 febr 22 b. 7 s. 480  Lauten [i Ullensaker]
Regest: Vitnebrev om avtale utst av Andres Ogmundsson, Skjeldulv Helgesson, kanniker i Oslo, Ånund Gunnarsson, prest på Torsby, Helge Haraldsson og Jon Gudleiksson: De var samme dag på Lauten prestegård ved Hovin i Jessheim på Romerike da herr Øystein, biskop i Oslo, håndtokes med Torald Arnbjørnsson og hans kone, Sigrid Torsteinsdatter, på at Torald innen neste vinternatt skal betale biskopen eller hans ombudsmenn 6 mark forngild for gammel skyld og sakøre. Blir det ikke betalt da, skal biskopen eie 1 mb jord i Bjønningstad i Kjos sogn i Jessheim.

DN Nr. 544   22 Februar 1388 b. IV s. 408   Lautin
Sammendrag: Fem Mænd Andres Ogmundarson Skiældulfuer Hælghason korsbrøder j Oslo Anunder Gunnarsson prester a Þoressby Hælghe Haraldzson ok Jon Gudlæikson kundgjöre, at Thorald Arnbjörnssön og Sigrid Thorsteinsdatter lovede Biskop Öystein af Oslo 6 gamle Mark til næste Vinternat; betalte de ikke, skulde Biskoppen eie 1 Markebol i Bjarnulfstad i Kjos Sogn, 
Romerike (jfr. III. No. 495.)

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Jon Gudleikssön
Thora Thoresdatter
Sira Eystein (Thordssön)
Thore Prestsön

Sudereng i Eidsberg

DN Nr. 238 10 Januar 1406 bd. VIII s. 280  Haugagrini
Sammendrag: Jon Gudleikssön kundgjör, at hans Hustru Thora Thoresdatter gav Eidsbergs Kirke Halvparten af Gaarden Sudereng i Eidsberg, men forbeholdt sig Landskylden for sin Livstid, hvorhos hun for Sira Eystein (Thordssön) bevidnede, at hun var tilstede, da Thore Prestsön gav samme Kirke den anden Halvdel af Gaarden.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Eskil, Erkebiskop i Nidaros
Björn Gudleikssön
Jon Gudleikssön
Hodalsbrödrene

DN Nr.689 25 Juni 1423 b. I s. 494   Throndhjem
Sammendrag: Eskil, Erkebiskop i Nidaros, kundgjör, at Björn Gudleikssön opgav sine Fordringer paa Jon Gudleikssön for det Mandslag, som gik for sig i Herjedalen med Hodalsbrödrene.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Jon Gudleiksson
herr Eskil

Biærkeime, i Kopsgardhe

Raumsdal Eikesdalen i Eesfjord otting
Av Biærkeime, i Kopsgardhe, 7 1/2 øresbol som Jon Gudleiksson solgte til herr Eskil, bygslet for 1 kyrlag.

Kilde:Aslak Bolts jordebok utgitt ve Jon Gunnar Jørgensen (Riksarkivet) s. 122 B