Niklis Jensson

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Niklis Jensson
erkebiskop Aslak
Gyrid Torkjellsdotter

Horne

Likeledes gav Niklis Jensson den andre halve eiendommen i det før nevnte Horne til erkebiskop Aslak og erkebispesetet i Nidaros. Dette gjorde han eter råd og med sin hustru Gyrid Torkjellsdotters samtykke..

Kilde: