Aslak  Sigurdsson

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal    
Brynjulv Sigurdsson
Aslak Sigurdsson
herr Eskil

Horne og Merringdalen

Raums dal - Eikesdalen i Eresfjord åtting
Av Horne og Merringdalen, 10 øresbol som Brynjulv og Aslak Sigurdssønner solgte til herr Eskil og erkebispesetet, halve eiendommen, bygslet for 3 øre.

Kilde: Aslak Bolts jordebok ved Jon Gunnar Jørgensen (Riksarkivet)