Til oversyn krigen

15. april 

falt de

 første

 bombene


Torsdag 25. april fikk bygningen til S. Pettersson en fulltreffer. Her er redningsmannskapene i full sving med å slukke brannen.
Foto: ODDMUND TOFT

Mandag 15. april falt den første sprengbomben i Molde. Den falt på et jorde i øvre bydel, men like etterpå hørtes fire - fem kraftige detonasjoner. Krigen var kommet til Molde. Tyskerne var i ferd med å feste et jerngrep på landet.

Tyske bombefly fortsatte å bombe sentrum i Molde fram til 30. april, men dagen før ble den verste dagen. Store deler av forretningsstrøket og kirka sto i brann.

RB 10. april 2002