Til oversiktside krigen

25. april 1940 - Molde havn

Molde_Havn_1940_04_25.jpg (5697 byte)
Den britiske krysseren HMS "Manchester og MFR's "Jotunheim" 
Foto: BIRKELAND

På bildet ser vi den britiske krysseren Manchester nærme seg Storkaia 25. april 1940, fulgt av en eskortejager. 
Manchester la til kai kl 20.45, landsatte tropper og forlot byen ca. halvannen time senere.
Ombord i Manchester var sjefen for de britiske landstyrkene, generalmajor Bernhard Paget og hans stab. De var på veg til Åndalsnes for å vurdere om britene skulle trekkes ut eller fortsette kampene.

Sleipner
Like etter at Manchester hadde lagt til kai, legger Sleipner til på yttersida. Den britiske hærledelsen går ombord, og settes trygt i land på Åndalsnes 22.50. For Sleipners besetning ble den 25. april et dramatisk døgn. Allerede kl 01.15 gikk "Sleipner" fra Molde til Åndalsnes. Ombord var den britiske sjefen for marinekommandoen i Molde, kommandørkaptein Michael M. Denny. Etter en times opphold på Åndalsnes, returnerer de til Molde. På tilbakevegen ble de angrepet av et fly som slapp to bomber. Luftvernilden forstyrret angrepet slik at bombene falt på betryggende avstand.

Etter å ha satt Denny på land kl 05.20, settes kursen mot Julsundet og Gauset der de ankrer opp kl 06.00. Et par timer senere skiftes posisjon inntil land ved Håskjær. Tyske fly er hele tiden på farten og bomber kontinuerlig mål på land og til sjøs. Etter å ha blitt overfløyet og sannsynligvis oppdaget lettes anker kl 14.50.

Sleipner.jpg (9652 byte)
Sleipners  mannskap i harde
kamper på fjorden.
Foto: PRIVAT

Slik beskriver skipets nestkommanderende, løytnant Dagfinn Kjeholt det videre hendelsesforløpet:
"Kl 1520 beskjøt vi 3 tyske fly i Julsundet. I tiden fra kl 1530 til 1630 hadde vi 11 tyske fly over oss, og de slapp ca. 45 bomber mot oss og skjøt med maskingevær. Et under at vi ikke ble truffet. Vi observerte flyene når de slapp bombene. Løytnant Firing på styrbord vinge og jeg på barbord side.
Sjefen inne i styrhuset endret kurs og fart stadig fra Julsundet og innover til Sekken. Det som å gå i en heksegryte. 2 bomber falt så nære babord side at vann og kruttslam sprøytet over broen. Et par nedslag akterut var like nær. Ingen kom til skade. Vår Bofors og coltmitrajøsene skjøt omtrent uten pause.
Vi sparte antakelig Molde og Åndalsnes for meget ved at så mange bomber ble sluppet mot oss."

Mannskapene på en armert engelsk tråler som hadde sett det hele, hilste med flagget og ropte tre ganger hurra da sleipner passerte på vei mot Åndalsnes. Ved Åndalsnes lå torpedobåten "Trygg" kantret på grunt vann. Den var truffet av en bombe som hadde gått gjennom akterdekket, heldigvis uten å eksplodere.
Kl 19.10 fortøyde så "Sleipner" ved kai i Åndalsnes. Oppholdet ble kortvarig. Da 6 allierte offiserer var tatt om bord, kastet de loss kl 19.40 og satte kursen mot Molde og HMS Manchester. Etter at general Paget senere på kvelden var satt i land på Åndalsnes, besluttet sjefen for Romsdalsfjord sjøforsvarsdistrikt at "Sleipner" skulle gå over til England for å etterse maskineri og kjeler. I sin dagbok skriver løytnant Kjeholt:
"Fredag 26.4.40. Ved Sekkens vestpynt kl. 00.00 på vei til Lerwich. Ankret i Lerwich kl 19.00. Før vi var ferdig reparert var krigen i Norge over for Sleipners vedkomende, og den fortsatte krigstjenesten i England."

Kilde: Artikkel av Oddvar Naas - Romsdals Budstikke 25.04.2000